Verzuimbegeleiding en
Re-integratie

Heb jij als ondernemer en/of directe leidinggevende van een middenkleine organisatie ook moeite met het op orde brengen van je verzuimbegeleiding en verplichte administratie conform de “Vernieuwde Wet Poortwachter”?

Of vind je het elke keer weer een uitdaging om de verzuimde medewerker op een professionele en positief stimulerende manier ondersteuning te bieden, zodat herstel en opbouw van belastbaarheid mogelijk wordt?

Als ondernemer en/of directe leidinggevende is jouw dagelijkse taak niet het coachen en stimuleren van medewerkers op het gebied van gezondheid en welzijn. Jij hebt de verantwoordelijkheid voor de doelstellingen, kwaliteit en deadlines van de organisatie en je team(s). Wanneer er dan een medewerker uitvalt met (langdurig) verzuim, is dit samen met jouw al zeer verantwoordelijke functie een enorme klus.

Als werkgever moet je tegenwoordig aan veel verplichtingen voldoen als een medewerker ziek thuis zit. Uit ervaring weten wij dat het overgrote deel van de MKB-ondernemers niet op de hoogte is van de “Vernieuwde Wet Poortwachter”. Dit kan grote gevolgen hebben wanneer een medewerker langdurig ziek is. Doordat praktische zaken vaak als bijzaak gezien worden door de werkgever, is dit voor de werknemer cruciaal om te kunnen re-integreren. Ervaring leert ons dan ook dat de werkgevers-werknemersrelatie behoorlijk onder spanning kan komen te staan, wat natuurlijk niet bijdraagt aan het herstel van de verzuimde medewerker.

Ook zien we vaak dat werkgevers wel heel begaan zijn met hun medewerkers, maar in het geval van verzuim gewoonweg handelingsverlegen zijn. Dit vinden wij niet meer dan normaal, want dit is ook niet iets wat je dagelijks doet. Het ondersteunen en op een verantwoorde manier de medewerker stimuleren en coachen om weer terug te keren naar de eigen werkplek, vergt aandacht en tijd. Hoe zorg je voor een verantwoorde opbouw van belastbaarheid en wanneer ga je nu dat gesprek aan met de medewerker dat het tijd wordt om meer uren of dagen te gaan werken? Of wellicht zelfs op zoek te gaan binnen de organisatie (of daarbuiten) naar een andere functie?

De werkgevers-werknemersrelatie komt vaak meer of minder onder druk te staan tijdens een verzuimperiode. Daarom is ons advies: neem hiervoor altijd een onafhankelijke partner in de hand, zodat jij als ondernemer en werkgever kunt blijven doen wat je dagelijks moet doen en je bedrijf/organisatie zoveel mogelijk gewoon door kan draaien. Laat onze vitaliteit- en verzuimdeskundigen jou ontzorgen.

Wij ontzorgen jou met onder andere:

  • De totale verzuim- en re-integratiebegeleiding van de verzuimde medewerker
  • Het maken van een plan van aanpak
  • Overleg met de ARBO-arts wanneer nodig
  • Wekelijks of om de twee weken een verzuimcoachgesprek
  • Evaluatie van het plan van aanpak met jou en de verzuimde medewerker
  • Verschillende tussenevaluaties in opvolging van het plan van aanpak
  • Zorgen voor een medisch verantwoorde opbouw van belastbaarheid
  • Een eindrapport bij volledig herstel

Ook kun je een beroep op ons doen als een verzuimde medewerker niet op tijd dreigt te herstellen voor het eindigen van zijn/haar contract. Hier dreigt ziek uitdienst van toepassing en ook dit vraagt weer veel inspanning van de werkgever. Want wanneer een medewerker ziek uit dienst treedt, stopt jouw verantwoordelijkheid niet als ex-werkgever en zul je tot herstel of totdat de ex-medewerker een nieuwe baan heeft ondersteuning moeten bieden. Laat ons dit voor jou doen.