Wat is een Risico-inventarisatie en -evaluatie?

Op hoogte werken met niet het juiste schoeisel, een ongeluk met een bijtende vloeistof, te hoge werkdruk of een conflict met een klant. Dit zijn voorbeelden van bedrijfsrisico’s die kunnen leiden tot gezondheidsproblemen en zelfs langdurig verzuim veroorzaken.

Als ondernemer kun je je risico’s verkleinen door een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te stellen. Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) maken. Dus ook als je maar weinig werknemers in dienst hebt.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of je onderneming een RI&E en PvA heeft en of deze volledig zijn. Zijn de RI&E of het PvA onvolledig, omdat bijvoorbeeld niet alle risico’s of maatregelen hierin opgenomen zijn? Dan kan de Inspectie hierop handhaven. Ontbreken de RI&E of het Plan van Aanpak voor jouw organisatie? Dan kan de Inspectie direct een boete opleggen.

Voorkomen is beter dan genezen

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van je werknemers. Dat staat beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Toch heeft nog steeds minder dan 50% van de ondernemers een RI&E. Terwijl het juist voor kleinere organisaties belangrijk is zo’n inventarisatie te maken. Als je 5 tot 15 medewerkers in dienst hebt en één van hen valt uit door een bedrijfsongeval en wordt daardoor arbeidsongeschikt, dan kan dit destructieve gevolgen hebben voor je onderneming. Maar ook wanneer er 1, 2 of 3 zieken zijn, kan dit enorm zwaar drukken op je onderneming. De impact van dergelijke gevallen in een MKB-onderneming is veel groter dan wanneer je een grote organisatie leidt met meer dan honderd mensen in dienst.

Zelf doen – RI&E is niet iets wat je even in elkaar knutselt

Natuurlijk kun je zelf een RI&E opstellen, maar het advies is om dat te laten doen door een professional. Een goede RI&E is veel werk en vraagt ook de nodige kennis. Zo leg je in een RI&E vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in jouw bedrijf met zich meebrengen. Ook evalueer je deze risico’s. Je onderzoekt hoeveel medewerkers er blootgesteld worden aan deze risico’s en hoe lang. Ook bekijk je hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. In een plan van aanpak wordt nauwkeurig beschreven welke maatregelen je neemt om de risico’s zo veel mogelijk te verkleinen.

Laat de vakman behangen

Voor de RI&E is het advies om een gecertificeerde kerndeskundige in te schakelen. Wanneer je toch zelf aan de slag gaat, weet dan dat je bij meer dan 25 medewerkers getoetst moet worden door een gecertificeerde deskundige. (Bij minder dan 26 medewerkers kan een werkgever gebruikmaken van een branche-RI&E. Deze hoeft dan niet getoetst te worden.)

Deze punten werk je uit in een RI&E-plan:

  1. Risico’s inventariseren: Denk hierbij aan werkprocessen, werkplekken, fysieke en emotionele risico’s. Bij emotionele risico’s gaat het bijvoorbeeld over werkdruk, maar ook over de kans op agressie, discriminatie, seksuele intimidatie of pesten.
  2. Risico’s evalueren: Schat in hoe vaak een risico voorkomt en hoe groot de gevolgen zijn. Zo bepaal je prioriteiten.
  3. Plan van aanpak maken: Voor elk risico omschrijf je oplossingen.
  4. Plan van aanpak uitvoeren: Neem maatregelen en pas die aan als dat nodig is.

In twee situaties is toetsing niet verplicht:

  1. Als je voor maximaal veertig uur per week medewerkers in dienst hebt. Bijvoorbeeld één werknemer met een dienstverband van dertig tot veertig uur of twee werknemers met elk een dienstverband van twintig uur.
  2. Als je gebruikmaakt van een erkende RI&E én maximaal vijfentwintig werknemers in dienst hebt. Voor het tellen van het personeel geldt het daadwerkelijke aantal werknemers (full- en parttimers).

Alles onder één dak

VITALIteitsPartner heeft veel specialisten die met haar samenwerken of uit naam van VITALIteitsPartner werken. Rob is één van de specialisten. Hij is al jaren specialist op het gebied van veiligheid, kwaliteit, gezondheid en Arbowetgeving. Zo helpt hij ondernemers onder meer te voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Arbowet, waarvan het opstellen van de RI&E onderdeel uitmaakt. Petra is onze Vitaliteitmanager en verzuimspecialist. Zij heeft veel ervaring als ondernemer, met als specialisme verzuim en re-integratie. Zij kan jou adviseren en ontzorgen op het gebied van HR-vitaliteitsbeleid, preventie van verzuim, bedrijfscultuur, sociale cohesie en uiteraard bij verzuim en verzuimbegeleiding. Samen vormen Rob en Petra een deskundig team op het gebied van preventie, duurzame inzetbaarheid en veiligheid.

Geen stress, wij lossen het voor je op

Ben jij nu zo’n ondernemer met 5 of 45, 60 medewerkers en vraag je je af of jij wel een gedegen RI&E-plan hebt? Of heb je er al hoofdpijn van en wil je al langere tijd hier hulp bij? Dan komen we graag eens vrijblijvend kennismaken en kunnen we jou van alle info voorzien. Natuurlijk kun je ons ook bellen als je gelijk een afspraak wilt inplannen voor het opstellen van een RI&E.